องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ข้าราชการการเมืองบุญบั้งไฟบ้านโนนยาง​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00014
วานนี้ 00022
เดือนนี้ 00022
เดือนก่อน 00806
ปีนี้ 01447
ปีก่อน 04583
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่ต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 28 พ.ย. 2565(ดู 448) 
  ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 30 ก.ย. 2562(ดู 960) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 27 ส.ค. 2562(ดู 885) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด - 26 ส.ค. 2562(ดู 815) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 11 มี.ค. 2562(ดู 1436) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 1 มี.ค. 2562(ดู 1393) 
  การรับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 ก.พ. 2562(ดู 1360) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 - 9 ก.พ. 2567(ดู 196) 
  ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567  - 9 ก.พ. 2567(ดู 194) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเเมด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 - 22 ม.ค. 2567(ดู 227) 
  ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 - 22 ม.ค. 2567(ดู 240) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566  - 7 ธ.ค. 2566(ดู 243) 
  ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  - 7 ธ.ค. 2566(ดู 252) 
  เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 8 ก.ย. 2566(ดู 334) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  การจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 27 มี.ค. 2567(ดู 8) 
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 27 ก.พ. 2567(ดู 25) 
  รายงานแดงผลการปฎิบัติงาน ประจำปี2566 - 27 ก.พ. 2567(ดู 17) 
  การให้ความรู้ความช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน - 13 ก.พ. 2567(ดู 214) 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด - 11 ม.ค. 2567(ดู 253) 
  เชิญผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในเเละภายนอกตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามโครงการความประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2 ม.ค. 2567(ดู 255) 
  ขอเชิญสมัครโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ - 21 ธ.ค. 2566(ดู 258) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่ที่ 16 ถึงบ้านนางบุญหนา นางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 29 ก.พ. 2567(ดู 11) 
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 29 ก.พ. 2567(ดู 6) 
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 - 6 ก.พ. 2567(ดู 221) 
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 - 4 ม.ค. 2567(ดู 240) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระคำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ - 4 ม.ค. 2567(ดู 228) 
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 - 4 ธ.ค. 2566(ดู 261) 
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 - 1 พ.ย. 2566(ดู 293) 
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-02-29
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-02-29
  จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากแยกอ่างน้อยถึงที่นานายประทีป ไชยนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-29
  จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายธนบัติ ประทุมดวง-บ้านนางบุญนำ บุญศรี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-29
  จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางบัวบาน อังคะคำมูล-เมรุวัดศรีนวน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-29
  จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางทวี แก่นจำปา-บ้านนางบุญเพ็ง ลือโสภา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-29
  โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่ที่ 16 ถึงสี่แยกสารคามบ้านนางบุญหนา นางาม: 2024-02-29
  • เเผนพัฒนาบุคลากร

ภาพกิจกรรม

ทวนสอบขยะเปียกลดโลกร้อน อำเภอกุดชุม Re-x-ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.กำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ดู 235)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 279)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

สาระจาก อบต กำแมด

26 มิถุนายน 2565 (ดู 456)

การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู 440)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 : [16 ก.พ. 2567]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 : [2 ก.พ. 2567]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้ง อบต. : [18 ม.ค. 2567]
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy : [17 ม.ค. 2567]
  แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ : [17 ม.ค. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน : [15 ม.ค. 2567]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2566 : [9 ม.ค. 2567]
  ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 : [8 ม.ค. 2567]
  แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมจริยธรรม Dos & Don’ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [8 ม.ค. 2567]
เปิดรูปภาพ

​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการประหยัดพลังงาน

มาตรการเกี่ยวกับป้ายโฆษณา