องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ข้าราชการการเมืองบุญบั้งไฟบ้านโนนยาง​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00018
วานนี้ 00017
เดือนนี้ 00549
เดือนก่อน 00313
ปีนี้ 02921
ปีก่อน 06422
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่ต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 28 พ.ย. 2565(ดู 110) 
  ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 30 ก.ย. 2562(ดู 666) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 27 ส.ค. 2562(ดู 570) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด - 26 ส.ค. 2562(ดู 536) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 11 มี.ค. 2562(ดู 1095) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 1 มี.ค. 2562(ดู 1089) 
  การรับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 ก.พ. 2562(ดู 1043) 
  เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 8 ก.ย. 2566(ดู 13) 
  ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  - 8 ก.ย. 2566(ดู 11) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  - 3 ส.ค. 2566(ดู 19) 
  ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  - 3 ส.ค. 2566(ดู 20) 
  ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 - 8 มิ.ย. 2566(ดู 32) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 - 8 มิ.ย. 2566(ดู 29) 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 เเละสมัยเเรกของปีถัดไป - 14 ก.พ. 2566(ดู 67) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28 ก.ย. 2566(ดู 3) 
  ประกาศ อบต.กำเเมด เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 15 ก.ย. 2566(ดู 8) 
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) - 6 ก.ย. 2566(ดู 31) 
  ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด พ.ศ. 2566 - 3 ส.ค. 2566(ดู 25) 
  คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 3 ส.ค. 2566(ดู 24) 
  แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ - 2 ส.ค. 2566(ดู 15) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 1 พ.ค. 2566(ดู 48) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.20-019 สายทางแยกถนน ยส.ถ. 20-002 โนนยางแสนศรี แยกถนนโนนยางกุดหิน หมู่ที่ 3 บ้านโนนยาง ตำบลกำแมด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 11 ก.ย. 2566(ดู 13) 
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 - 5 ก.ย. 2566(ดู 14) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 - 4 ก.ย. 2566(ดู 14) 
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 - 4 ส.ค. 2566(ดู 25) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 3 ส.ค. 2566(ดู 34) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรืสอกำลังเครื่องยนต์สู.สุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 7 ก.ค. 2566(ดู 28) 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 - 5 ก.ค. 2566(ดู 31) 
  ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องคอริ่งเจาะถนนคอนกรีต) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-28
  ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รถเข็นฉุกเฉิน แบบปรับนั่งนอน ประจำรถพยาบาล(Stretcher) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-25
  จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่ที่ 15 สูง 10.00 เมตร พร้อมฐานและอุปกรณ์เครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-21
  ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเป็นสีกากี) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดจากหน้าบ้านนายสุรศักดิ์ เอื้องกันหา - บ้านนายบุญทัน หาวัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จากหน้าบ้านนายบรรจง คำไฮ แยกร้านค้าประชารัฐ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำจากหน้าบ้านนางเกสร หลักทอง นางมงคล สุขรักษา หมู่ที่ 5 ดำเนินการรื้อฝาปิดคอนกรีต ขอบรางและดินโคลนภายในรางระบายน้ำ พร้อมสร้างฝาเหล็กปิดรางใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-14
  • เเผนพัฒนาบุคลากร

ภาพกิจกรรม

วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี (ดู 8)

พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสวาท (ดู 4)

สาระจาก อบต กำแมด

26 มิถุนายน 2565 (ดู 161)

การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู 149)

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [15 ก.ย. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 : [15 ก.ย. 2566]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 : [5 ก.ย. 2566]
  รายงานผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [4 ก.ย. 2566]
  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าเข้าร่วมการอบรมส่งเสริมจริยธรรม : [22 ส.ค. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 : [21 ส.ค. 2566]
  โครงการ"เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ : [18 ส.ค. 2566]
  รายงานกาตรวจสอบ ครั้งที่ 3 ( เม.ย. - มิ.ย. 66) : [16 ส.ค. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 : [9 ส.ค. 2566]

​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการประหยัดพลังงาน

มาตรการเกี่ยวกับป้ายโฆษณา