องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ข้าราชการการเมืองบุญบั้งไฟบ้านโนนยาง​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00009
วันนี้ 00004
วานนี้ 00011
เดือนนี้ 00033
เดือนก่อน 00710
ปีนี้ 04202
ปีก่อน 06422
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่ต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 28 พ.ย. 2565(ดู 163) 
  ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 30 ก.ย. 2562(ดู 700) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 27 ส.ค. 2562(ดู 606) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด - 26 ส.ค. 2562(ดู 569) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 11 มี.ค. 2562(ดู 1150) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 1 มี.ค. 2562(ดู 1131) 
  การรับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 ก.พ. 2562(ดู 1083) 
  เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 8 ก.ย. 2566(ดู 53) 
  ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  - 8 ก.ย. 2566(ดู 45) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  - 3 ส.ค. 2566(ดู 50) 
  ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  - 3 ส.ค. 2566(ดู 55) 
  ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 - 8 มิ.ย. 2566(ดู 66) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 - 8 มิ.ย. 2566(ดู 60) 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 เเละสมัยเเรกของปีถัดไป - 14 ก.พ. 2566(ดู 94) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ขอเชิญสมัครโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ - 21 ธ.ค. 2566(ดู 6) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 - 17 พ.ย. 2566(ดู 8) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 - 6 พ.ย. 2566(ดู 10) 
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด - 6 พ.ย. 2566(ดู 12) 
  ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด - 6 พ.ย. 2566(ดู 11) 
  งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) - 31 ต.ค. 2566(ดู 19) 
  ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 19 ต.ค. 2566(ดู 22) 
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 - 4 ธ.ค. 2566(ดู 0) 
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 - 1 พ.ย. 2566(ดู 24) 
  ​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.20-019 สายทางแยกถนน ยส.ถ. 20-002 โนนยางแสนศรี แยกถนนโนนยางกุดหิน หมู่ที่ 3 บ้านโนนยาง ตำบลกำแมด - 11 ต.ค. 2566(ดู 28) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 4 ต.ค. 2566(ดู 28) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 4 ต.ค. 2566(ดู 34) 
  การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด - 3 ต.ค. 2566(ดู 44) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระคำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ - 29 ก.ย. 2566(ดู 52) 
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-04
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-04
  จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางเข้าหมู่บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 13 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-01
  ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตรับผิดขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-28
  ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-28
  อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตรับผิดขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด: 2023-11-23
  อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด: 2023-11-23
  • เเผนพัฒนาบุคลากร

ภาพกิจกรรม

พิธีมอบเกียติบัตร และชุด อปพร. ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 (ดู 9)

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2566 (ดู 15)

สาระจาก อบต กำแมด

26 มิถุนายน 2565 (ดู 198)

การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู 184)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 : [1 พ.ย. 2566]
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 : [25 ต.ค. 2566]
  รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [19 ต.ค. 2566]
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 : [12 ต.ค. 2566]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2566 : [5 ต.ค. 2566]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 67 : [4 ต.ค. 2566]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 67 : [4 ต.ค. 2566]
  สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน : [3 ต.ค. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ( เมษายน - กันยายน 2566) : [3 ต.ค. 2566]

​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการประหยัดพลังงาน

มาตรการเกี่ยวกับป้ายโฆษณา