องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ข้าราชการการเมืองบุญบั้งไฟบ้านโนนยาง​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00008
วันนี้ 00003
วานนี้ 00009
เดือนนี้ 00290
เดือนก่อน 00563
ปีนี้ 02960
ปีก่อน 04583
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่ต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 28 พ.ย. 2565(ดู 521) 
  ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 30 ก.ย. 2562(ดู 1023) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 27 ส.ค. 2562(ดู 950) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด - 26 ส.ค. 2562(ดู 899) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 11 มี.ค. 2562(ดู 1511) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 1 มี.ค. 2562(ดู 1473) 
  การรับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 ก.พ. 2562(ดู 1441) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 - 9 ก.พ. 2567(ดู 273) 
  ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567  - 9 ก.พ. 2567(ดู 273) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเเมด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 - 22 ม.ค. 2567(ดู 302) 
  ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 - 22 ม.ค. 2567(ดู 311) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566  - 7 ธ.ค. 2566(ดู 320) 
  ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  - 7 ธ.ค. 2566(ดู 320) 
  เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 8 ก.ย. 2566(ดู 406) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง - 14 พ.ค. 2567(ดู 8) 
  ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ  - 22 มี.ค. 2567(ดู 61) 
  จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องกำลังยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน - 5 ก.พ. 2567(ดู 91) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.20-019 สายทางแยกถนน ยส.ถ. 20-002 โนนยางแสนศรี แยกถนนโนนยางกุดหิน หมู่ที่ 3 บ้านโนนยาง - 11 ก.ย. 2566(ดู 391) 
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 - 3 พ.ค. 2567(ดู 12) 
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 25 เม.ย. 2567(ดู 18) 
  ประกาศเรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง - 22 เม.ย. 2567(ดู 10) 
  ยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถ บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 10 เม.ย. 2567(ดู 65) 
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 - 5 เม.ย. 2567(ดู 28) 
  ประกาศเรื่อง ประกวดราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 26 มี.ค. 2567(ดู 60) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 25 มี.ค. 2567(ดู 95) 
  ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ของกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-23
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  ซื้อวัสดุการเกษตร ของกองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-21
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 20-014 สาย แยกบ้านหนองเหี่ย แยกบ้านโคกสวาท หมู่ที่ 18 บ้านหนองเหี่ย ตำบลกำแมด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,385 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,925 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-21
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 20-014 สาย แยกบ้านหนองเหี่ย แยกบ้านโคกสวาท หมู่ที่ 18 บ้านหนองเหี่ย ตำบลกำแมด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,385 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,925 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-21
  ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-08

ภาพกิจกรรม

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (ดู 1)

การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (ดู 27)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

สาระจาก อบต กำแมด

26 มิถุนายน 2565 (ดู 514)

การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู 507)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการลดใช้พลังงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) : [18 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : [10 เม.ย. 2567]
  โครงการ "เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์" : [1 เม.ย. 2567]
  โครงการ "เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" : [1 เม.ย. 2567]
  เเผนเเละความก้าวหน้าในการดำเนินงานเเละการใข้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ต.ค.66 - มี.ค.67) : [1 เม.ย. 2567]
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [25 มี.ค. 2567]
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน พ.ศ.2566 : [21 มี.ค. 2567]
  แผนบริการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [21 มี.ค. 2567]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 : [11 มี.ค. 2567]
เปิดรูปภาพ

​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการประหยัดพลังงาน

มาตรการเกี่ยวกับป้ายโฆษณา