องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ข้าราชการการเมืองบุญบั้งไฟบ้านโนนยาง​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000003
วานนี้ 000007
เดือนนี้ 000067
เดือนก่อน 000417
ปีนี้ 000484
ปีก่อน 006422
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เชิญผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในเเละภายนอกตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย - 20 ม.ค. 2566(ดู 12) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป - 17 ม.ค. 2566(ดู 16) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 17 ม.ค. 2566(ดู 7) 
  ประชาสัมพันธ์ งานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 ประจำปี 2566 - 13 ม.ค. 2566(ดู 23) 
  รายงานการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565 - 19 ธ.ค. 2565(ดู 33) 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 - 30 พ.ย. 2565(ดู 28) 
  เอกสารเผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 17 พ.ย. 2565(ดู 39) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่ต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 28 พ.ย. 2565(ดู 27) 
  ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 30 ก.ย. 2562(ดู 599) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 27 ส.ค. 2562(ดู 499) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด - 26 ส.ค. 2562(ดู 465) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 11 มี.ค. 2562(ดู 998) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 1 มี.ค. 2562(ดู 999) 
  การรับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 ก.พ. 2562(ดู 948) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 - 9 ธ.ค. 2565(ดู 27) 
  ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 - 9 ธ.ค. 2565(ดู 26) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเเมด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 - 30 พ.ย. 2565(ดู 36) 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 - 6 ก.ย. 2565(ดู 66) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 1 ก.ย. 2565(ดู 65) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 - 3 ส.ค. 2565(ดู 67) 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 - 3 ส.ค. 2565(ดู 63) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 5 ม.ค. 2566(ดู 17) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม2565  - 3 ม.ค. 2566(ดู 15) 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 - 3 ม.ค. 2566(ดู 23) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  - 6 ธ.ค. 2565(ดู 28) 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 6 ธ.ค. 2565(ดู 35) 
  ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง - 24 พ.ย. 2565(ดู 35) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายศรีนวล แก้วศรี - นายสมหวัง พันธ์ดวง หมู่ที่ 12 - 14 พ.ย. 2565(ดู 34) 

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป วันที่18-22 มกราคม 2566 ณ ป่าช้าบ้านหัวงัว-โนนยาง ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร (ดู 1)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ดู 74)

สาระจาก อบต กำแมด

26 มิถุนายน 2565 (ดู 88)

การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู 83)

ดาวน์โหลดใหม่

  คู่มือการจัดทำ-เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 : [12 ม.ค. 2566]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 : [4 ม.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 : [3 ม.ค. 2566]
  รายงานรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [29 ธ.ค. 2565]
  รายงานเเสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565 ของผู้บริหารท้องถิ่น : [19 ธ.ค. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 : [6 ธ.ค. 2565]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 : [5 ธ.ค. 2565]
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [28 พ.ย. 2565]
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 : [25 พ.ย. 2565]

​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการประหยัดพลังงาน