องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567   12 มิ.ย. 2567 18
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2567   9 พ.ค. 2567 18
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2567   5 เม.ย. 2567 16
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   11 มี.ค. 2567 94
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2567   7 ก.พ. 2567 40
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2566   5 ม.ค. 2567 14
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   12 ธ.ค. 2566 51
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2566   6 พ.ย. 2566 47
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2566   5 ต.ค. 2566 29
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566   5 ก.ย. 2566 23
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566   2 ส.ค. 2566 23
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566   4 ก.ค. 2566 25
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566   6 มิ.ย. 2566 35
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2566   5 พ.ค. 2566 28
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 24
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   3 มี.ค. 2566 29
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2566   3 ก.พ. 2566 26
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2565   4 ม.ค. 2566 26
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   5 ธ.ค. 2565 26
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2565   4 พ.ย. 2565 27
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2565   3 ต.ค. 2565 95
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565   5 ก.ย. 2565 84
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   3 ส.ค. 2565 116
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565   4 ก.ค. 2565 108
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   6 มิ.ย. 2565 111
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2565   2 พ.ค. 2565 104
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 111
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 122
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2565   2 ก.พ. 2565 134
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2564   3 ม.ค. 2565 136