ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 9

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2565   4 พ.ย. 2565 10
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2565   3 ต.ค. 2565 5
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565   5 ก.ย. 2565 5
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   3 ส.ค. 2565 24
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565   4 ก.ค. 2565 29
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   6 มิ.ย. 2565 36
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2565   2 พ.ค. 2565 31
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 37
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 42
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2565   2 ก.พ. 2565 58
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2564   3 ม.ค. 2565 58
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 2564 99
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2564   4 พ.ย. 2564 101
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2564   4 ต.ค. 2564 81
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564   6 ก.ย. 2564 116
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   2 ส.ค. 2564 112
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2564   31 มี.ค. 2564 141
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   1 มี.ค. 2564 114
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2564   1 ก.พ. 2564 119
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2563   12 ม.ค. 2564 149
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2563   24 พ.ย. 2563 148
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2563   24 พ.ย. 2563 143
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563   9 ต.ค. 2563 128
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563   9 ต.ค. 2563 143
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2563   6 ก.ค. 2563 144
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2563   4 พ.ค. 2563 164
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2563   3 เม.ย. 2563 166
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   2 มี.ค. 2563 157
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2563   3 ก.พ. 2563 157