องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 14

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2566   5 ต.ค. 2566 21
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566   5 ก.ย. 2566 28
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566   2 ส.ค. 2566 30
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566   4 ก.ค. 2566 36
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566   6 มิ.ย. 2566 32
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2566   4 พ.ค. 2566 28
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 47
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   3 มี.ค. 2566 43
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2566   3 ก.พ. 2566 41
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2565   4 ม.ค. 2566 58
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   5 ธ.ค. 2565 46
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2565   4 พ.ย. 2565 61
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2565   3 ต.ค. 2565 64
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565   5 ก.ย. 2565 53
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   3 ส.ค. 2565 85
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565   4 ก.ค. 2565 77
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   6 มิ.ย. 2565 80
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2565   2 พ.ค. 2565 74
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 83
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 93
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2565   2 ก.พ. 2565 103
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2564   3 ม.ค. 2565 108
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 2564 144
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2564   4 พ.ย. 2564 154
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2564   4 ต.ค. 2564 123
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564   6 ก.ย. 2564 181
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   2 ส.ค. 2564 168
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2564   31 มี.ค. 2564 193
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   1 มี.ค. 2564 171
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2564   1 ก.พ. 2564 169