องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 14

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าเข้าร่วมการอบรมส่งเสริมจริยธรรม   22 ส.ค. 2566 29
โครงการ"เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์   18 ส.ค. 2566 35
แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาตำบลกำแมด ประจำปี 2566   1 มี.ค. 2566 35
ประกาศสัดส่วนประชาคมระดับตำบล   1 มี.ค. 2566 44
รายงานการประชุม ITA 2565   30 ธ.ค. 2564 115
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ 2564   4 มี.ค. 2564 190
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ก.พ. 2564 195
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปี 2564   4 ม.ค. 2564 209
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลตำบล และศึกษาวิจัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563   30 ธ.ค. 2563 405
การเเต่่งตั้งตัวเเทนประชาคมร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 20-003 สายเเยกทางหลวงหมายเลข ยส.3017   28 เม.ย. 2563 255
การเเต่่งตั้งตัวเเทนประชาคมร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 20-002 สายเเยกทางหลวงหมายเลข ยส.3017   28 เม.ย. 2563 210
คำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   13 ก.พ. 2563 232
การเเต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   8 ม.ค. 2562 208
การเเต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   8 ม.ค. 2562 213
การเเต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนา   4 ม.ค. 2562 197