การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 10

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ต.ค.64 - 31 มีนาคม 2565)   8 เม.ย. 2565 56
รายงานการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ ตามแบบ ปค.5 ประจำปี 2563   29 ธ.ค. 2563 135
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563   29 ธ.ค. 2563 130
รายงานการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ ตามเเบบ ปค.5   6 ธ.ค. 2562 185
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   6 ธ.ค. 2562 175
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   24 ม.ค. 2562 167