องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 8

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 66 (1 ตุลาคม 65 - 31 มีนาคม 66   11 เม.ย. 2566 42
รายงานการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ ตามแบบ ปค.5 ประจำปี 2563   29 ธ.ค. 2563 193
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563   29 ธ.ค. 2563 195
รายงานการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ ตามเเบบ ปค.5   6 ธ.ค. 2562 232
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   6 ธ.ค. 2562 222
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   24 ม.ค. 2562 201