องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 4

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   25 มี.ค. 2567 11
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 67   4 ต.ค. 2566 41
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 67   4 ต.ค. 2566 29
เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19 ก.ย. 2565 61
เเผนดำเนินงานประจำปี งปณ.พ.ศ.2565 (อาหารเสริมนม)   5 ต.ค. 2564 179
เเผนดำเนินงานประจำปี งปณ.พ.ศ.2565 (จัดหารถบรรทุกขยะเเบบอัดเทท้าย))   5 ต.ค. 2564 219
เเผนดำเนินงานประจำปี งปณ.พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง ยส.ก.20-001 บ้านหัวงัวหมู่ 9)   5 ต.ค. 2564 160
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   6 ต.ค. 2563 182
ประกาศเเผนจัดซืิ้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   11 ต.ค. 2562 227