องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 10

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 67   4 ต.ค. 2566 9
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 67   4 ต.ค. 2566 8
เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19 ก.ย. 2565 47
เเผนดำเนินงานประจำปี งปณ.พ.ศ.2565 (อาหารเสริมนม)   5 ต.ค. 2564 161
เเผนดำเนินงานประจำปี งปณ.พ.ศ.2565 (จัดหารถบรรทุกขยะเเบบอัดเทท้าย))   5 ต.ค. 2564 200
เเผนดำเนินงานประจำปี งปณ.พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง ยส.ก.20-001 บ้านหัวงัวหมู่ 9)   5 ต.ค. 2564 141
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   6 ต.ค. 2563 167
ประกาศเเผนจัดซืิ้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   11 ต.ค. 2562 210