องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 6

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567   12 ต.ค. 2566 96
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566   12 ต.ค. 2565 97
แผนดำเนินงานประจำปี งปณ. พ.ศ. 2565   4 มี.ค. 2565 161
เเผนดำเนินงานประจำปี งปณ.พ.ศ.2564   29 ต.ค. 2563 269
เเผนดำเนินงานประจำปี งปณ.พ.ศ.2563   31 ต.ค. 2562 334
เเผนดำเนินงานประจำปี งปณ.พ.ศ.2562   11 ต.ค. 2561 260
เเผนดำเนินงานประจำปี งปณ.พ.ศ.2561   19 ต.ค. 2560 239
เเผนดำเนินงานประจำปี งปณ.พ.ศ.2560   20 ต.ค. 2559 229