องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 18

สอบถามเรื่องเงินผู้สูงอายุค่ะ
กรณีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยจากพื้นที่ ที่เคยอาศัยอยู่  แต่ผู้สูงอายุประสงค์ย้ายที่อยู่เพื่อเข้ามาในเขตตำบลกำแมด ผู้สูงอายุควรดำเนินการเช่นไร ...
ผู้ตั้งกระทู้ : นางอรทัย IP : 119.42.74.178 เวลา : 2021-03-05 14:46:21 (ดู 508)
แจ้ง อปท.ที่ย้ายออกด้วยนะคะ เพื่อที่จะให้ อปท.เดิมจำหน่ายรายชื่อออกจากระบบ แล้วมาขึ้นทะเบียนกับ อปท.ใหม่ได้เลย ซึ่ง อปท.เดิมจะจ่ายเงินจนถึงสิ้นปีงบประมาณ อปท.ใหม่จ่ายปีงบประมาณถัดไปค่ะ
ผู้ตั้งกระทู้ : กองสวัสดิการสังคม เวลา : 2021-03-11 13:40:33 IP : 110.77.212.52
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :