องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี


ออนไลน์ : 4

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี วันที่ โหลด
กฏบัตรตรวจสอบภายใน พ.ศ.2566   21 มี.ค. 2567 57
แผนบริการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   21 มี.ค. 2567 64