องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 3

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045 979766
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.kummad.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของอบต. Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
บ้านโนนยาง ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
View : 873