องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส


ออนไลน์ : 14

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส วันที่ โหลด
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566   25 ต.ค. 2566 21
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566   3 ก.ค. 2566 24
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566   3 ม.ค. 2566 19
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565   25 พ.ย. 2565 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565   7 ก.ค. 2565 62
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565   21 เม.ย. 2565 66
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565   6 ม.ค. 2565 83
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564   4 พ.ย. 2564 115
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564   2 ก.ค. 2564 78
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564   7 เม.ย. 2564 209
รายงานเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   12 ม.ค. 2564 165
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ต.ค. 2563 191
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   24 เม.ย. 2563 179
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   10 ม.ค. 2563 179
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   31 ต.ค. 2562 172
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   12 ก.ค. 2562 173
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   12 เม.ย. 2562 179
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ม.ค. 2562 164