ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 16

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ตารางสรุปผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ฯ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565   20 เม.ย. 2565 42
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก   20 เม.ย. 2565 51
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนหลัง   20 ม.ค. 2565 34
ตารางสรุปผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564   5 ต.ค. 2564 43
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)   1 เม.ย. 2564 149
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)   6 พ.ย. 2563 155
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)   30 เม.ย. 2563 166