องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 8 ก.ย. 2566 53
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 8 ก.ย. 2566 45
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 3 ส.ค. 2566 50
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 3 ส.ค. 2566 55
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 8 มิ.ย. 2566 66
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 8 มิ.ย. 2566 60
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 เเละสมัยเเรกของปีถัดไป 14 ก.พ. 2566 94
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 14 ก.พ. 2566 58
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 9 ก.พ. 2566 92
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 1 ก.พ. 2566 74
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 9 ธ.ค. 2565 103
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 9 ธ.ค. 2565 91
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเเมด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 30 พ.ย. 2565 118
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 6 ก.ย. 2565 139
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 1 ก.ย. 2565 140
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 3 ส.ค. 2565 135
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 3 ส.ค. 2565 131
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 6 มิ.ย. 2565 157
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 6 มิ.ย. 2565 193
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 5 ก.พ. 2565 253
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 5 ก.พ. 2565 196
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 เเละสมัยเเรกของปีถัดไป 4 ก.พ. 2565 27
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เเละ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 21 ก.ย. 2564 359
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 16 ก.ย. 2564 337
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 10 ก.ย. 2564 452
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 13 ส.ค. 2564 482
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 13 ส.ค. 2564 320