องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 9 ก.พ. 2567 280
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 9 ก.พ. 2567 279
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเเมด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 22 ม.ค. 2567 311
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 22 ม.ค. 2567 319
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 7 ธ.ค. 2566 329
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 7 ธ.ค. 2566 326
เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 8 ก.ย. 2566 416
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 8 ก.ย. 2566 145
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 3 ส.ค. 2566 155
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 3 ส.ค. 2566 162
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 8 มิ.ย. 2566 134
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 8 มิ.ย. 2566 143
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 เเละสมัยเเรกของปีถัดไป 14 ก.พ. 2566 159
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 14 ก.พ. 2566 107
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 9 ก.พ. 2566 147
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 1 ก.พ. 2566 112
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 9 ธ.ค. 2565 142
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 9 ธ.ค. 2565 130
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเเมด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 30 พ.ย. 2565 181
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 6 ก.ย. 2565 176
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 1 ก.ย. 2565 177
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 3 ส.ค. 2565 193
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 3 ส.ค. 2565 170
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 6 มิ.ย. 2565 192
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 6 มิ.ย. 2565 236
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 5 ก.พ. 2565 296
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 5 ก.พ. 2565 250
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 เเละสมัยเเรกของปีถัดไป 4 ก.พ. 2565 64
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เเละ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 21 ก.ย. 2564 404
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 16 ก.ย. 2564 390