องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

เเผนพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 3

เเผนพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567-2569   3 ต.ค. 2566 38
เเผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566   14 ส.ค. 2563 448