รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25645   19 ต.ค. 2565 6
รายงานผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   27 ก.ย. 2565 14
รายงานผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 พ.ย. 2564 40
รายงานผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   12 ต.ค. 2564 20
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   11 ม.ค. 2564 126
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562   6 ม.ค. 2563 169
ประเมินความพึงพอใจ 2561   7 มิ.ย. 2562 209