องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 14

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   3 ต.ค. 2566 7
รายงานผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   4 ก.ย. 2566 29
รายงานผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25645   19 ต.ค. 2565 61
รายงานผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   27 ก.ย. 2565 67
รายงานผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 พ.ย. 2564 90
รายงานผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   12 ต.ค. 2564 65
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   11 ม.ค. 2564 184
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562   6 ม.ค. 2563 246
ประเมินความพึงพอใจ 2561   7 มิ.ย. 2562 269