นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   14 ก.พ. 2565 31
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   5 ก.พ. 2564 120
นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566)   1 ต.ค. 2563 134
นโยบายกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561-2563)   24 มิ.ย. 2562 294