องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 10

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)   30 เม.ย. 2564 410
แผนพัฒนาบุคลากร   13 มิ.ย. 2562 325
แผนอัตรากำลัง(2561-2563)   13 มิ.ย. 2562 348