องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 13

สอบถามเบอร์ โทรที่ใช้ติดต่อกรณีมีสาธารณะภัยในตำบลกำแมด
ขออนุญาตสอบถามเบอร์ โทรที่ใช้ติดต่อกรณีมีสาธารณะภัยในตำบลกำแมดครับ
ผู้ตั้งกระทู้ : ราษฎรหมู่ที่ 17 IP : 125.25.214.198 เวลา : 2020-02-07 15:28:16 (ดู 534)
045-583500-3 หรือ 098-2697961 นายดาวใหม่  เวฬุวนารักษ์ จพง.ปป้องกันฯ / 064-3286828 นายณัฐพร  อินอ่อน ผช.จพง.ป้งอกันฯ
ผู้ตั้งกระทู้ : สำนักปลัด งานป้องกันฯ เวลา : 2020-02-07 15:31:52 IP : 125.25.214.198

045 979766

ผู้ตั้งกระทู้ : มนัสนันทน์ เวลา : 2023-01-12 15:00:57 IP : 134.236.169.138
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :