องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 11

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบวันที่ 1 ตุลาคม 65 - 31 มีนาคม 66 ประจำปีงบประมาณ 2566   11 เม.ย. 2566 55
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2562   30 ธ.ค. 2562 458