การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 17

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ต.ค.2564 - 31 มี.ค.2565)   8 เม.ย. 2565 56
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2562   30 ธ.ค. 2562 363