องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 4

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   2 ต.ค. 2566 24
ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์   28 ธ.ค. 2565 86
คู่มือการปฏิบัติงานฯ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   17 มี.ค. 2565 153
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   17 ก.พ. 2565 118
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   10 ม.ค. 2562 186