องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายชัยทัต วงศ์อินตา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายศรีณรงค์ จันทร์สำราญ
นายช่างโยธา


นายอภิสิทธิ์ ชูรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายสุทธิชัย ทรายทอง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


นายเอกพล แก่นจำปา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายเกริกพล สุวรรณเพชร
พนักงานผลิตน้ำประปา


นางสาวปรียาพร ไชยนา
คนงาน


นายวีระกิตติ์ มาโยธา
คนงาน


นายเจริญสุข ทองน้อย
พนักงานจดมาตรน้ำ