องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 10

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566- 2570   26 ก.ย. 2565 70
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565   29 เม.ย. 2565 96
แผน ปปช   1 พ.ค. 2562 298