องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 4

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   17 ม.ค. 2567 88
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   17 ม.ค. 2567 58
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567   8 ม.ค. 2567 283
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน (ITA) ประจำปี 2566   6 ต.ค. 2566 57
ประกาศ No Gift policy (ภาษาไทย)   6 ต.ค. 2566 25
ประกาศ No Gift policy (ภาษาอังกฤษ)   5 ต.ค. 2566 20
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2566   4 ต.ค. 2566 26
คำสั่งคณะทำงาน ITA 2567   3 ต.ค. 2566 34
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน (ITA) ประจำปี 2566   2 ต.ค. 2566 45
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2566   28 ก.ย. 2566 46
สรุปรายงานตามนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที 2566   31 มี.ค. 2566 67
คำสั่งคณะทำงาน ITA 2566   19 ม.ค. 2566 57
การสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY 2566   22 พ.ย. 2565 59
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน (ITA) ประจำปี 2565   8 ก.ย. 2565 59
คำสั่งคณะกรรมการทำงาน ITA 2565   31 มี.ค. 2565 127
นโยบายไม่รับไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy)   15 ก.พ. 2565 107
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน (ITA) ประจำปี 2564   30 ธ.ค. 2564 121
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564   28 ธ.ค. 2564 109
คำสั่งคณะทำงาน ITA 2564   12 มี.ค. 2564 266
รายงายการวิเคระห์ผลการประมาณฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   25 ก.พ. 2564 208
รายการผลประเมิน ITA 2563   29 ธ.ค. 2563 202
มาตรการนโยบายพัฒนา อบต.ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการบริหารงาน   25 ต.ค. 2561 298
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซืิ้อจัดจ้าง   4 ต.ค. 2561 258
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด   30 ส.ค. 2561 220