องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถ บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 2567 36
ประกาศเรื่อง ประกวดราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2567 27
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25 มี.ค. 2567 49
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 5 มี.ค. 2567 42
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่ที่ 16 ถึงบ้านนางบุญหนา นางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29 ก.พ. 2567 56
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.พ. 2567 58
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 6 ก.พ. 2567 274
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 4 ม.ค. 2567 272
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระคำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 4 ม.ค. 2567 261
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 4 ธ.ค. 2566 287
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 1 พ.ย. 2566 308
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.20-019 สายทางแยกถนน ยส.ถ. 20-002 โนนยางแสนศรี แยกถนนโนนยางกุดหิน หมู่ที่ 3 บ้านโนนยาง ตำบลกำแมด 11 ต.ค. 2566 303
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4 ต.ค. 2566 328
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4 ต.ค. 2566 130
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 3 ต.ค. 2566 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระคำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 29 ก.ย. 2566 111
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 29 ก.ย. 2566 111
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.20-019 สายทางแยกถนน ยส.ถ. 20-002 โนนยางแสนศรี แยกถนนโนนยางกุดหิน หมู่ที่ 3 บ้านโนนยาง ตำบลกำแมด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2566 68
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 5 ก.ย. 2566 101
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 4 ก.ย. 2566 87
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 4 ส.ค. 2566 133
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ส.ค. 2566 108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรืสอกำลังเครื่องยนต์สู.สุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.ค. 2566 116
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 5 ก.ค. 2566 81
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 3 ก.ค. 2566 82
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 7 มิ.ย. 2566 77
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา 2 มิ.ย. 2566 104
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 12 พ.ค. 2566 77
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 12 เม.ย. 2566 80
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 7 มี.ค. 2566 103