องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 18

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 4 ธ.ค. 2566 0
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 1 พ.ย. 2566 24
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.20-019 สายทางแยกถนน ยส.ถ. 20-002 โนนยางแสนศรี แยกถนนโนนยางกุดหิน หมู่ที่ 3 บ้านโนนยาง ตำบลกำแมด 11 ต.ค. 2566 28
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4 ต.ค. 2566 28
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4 ต.ค. 2566 34
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 3 ต.ค. 2566 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระคำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 29 ก.ย. 2566 52
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 29 ก.ย. 2566 55
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.20-019 สายทางแยกถนน ยส.ถ. 20-002 โนนยางแสนศรี แยกถนนโนนยางกุดหิน หมู่ที่ 3 บ้านโนนยาง ตำบลกำแมด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2566 40
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 5 ก.ย. 2566 42
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 4 ก.ย. 2566 38
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 4 ส.ค. 2566 60
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 3 ส.ค. 2566 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรืสอกำลังเครื่องยนต์สู.สุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.ค. 2566 65
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 5 ก.ค. 2566 48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 3 ก.ค. 2566 51
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 7 มิ.ย. 2566 51
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา 2 มิ.ย. 2566 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 12 พ.ค. 2566 55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 12 เม.ย. 2566 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 7 มี.ค. 2566 81
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 2 ก.พ. 2566 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ม.ค. 2566 96
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม2565 3 ม.ค. 2566 86
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 3 ม.ค. 2566 100
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 6 ธ.ค. 2565 94
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ธ.ค. 2565 101
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง 24 พ.ย. 2565 108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายศรีนวล แก้วศรี - นายสมหวัง พันธ์ดวง หมู่ที่ 12 14 พ.ย. 2565 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกอ่างน้อยถึงที่นานายประทีปไชยนา 14 พ.ย. 2565 105