บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 14

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   14 ก.ย. 2565 19
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   22 ส.ค. 2565 20
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   15 ส.ค. 2565 24
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   14 มิ.ย. 2565 41
รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งเเรก ประจำปี พ.ศ.2565   14 ก.พ. 2565 39
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564   7 ต.ค. 2564 31
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เเละ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   21 ก.ย. 2564 175
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/ 2564   23 ส.ค. 2564 125
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   1 ก.ค. 2564 143
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   25 ก.พ. 2564 89
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563   8 ก.พ. 2564 136
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563   4 ม.ค. 2564 127
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563   27 พ.ย. 2563 154
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563   1 ก.ย. 2563 150
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563   24 ส.ค. 2563 143
สรุป มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี 2563 เรื่อง เพื่อพิจารณา   19 มี.ค. 2563 145
สรุป มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เรื่อง เพื่อพิจารณา   23 ม.ค. 2563 148
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562   24 ธ.ค. 2562 138
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562   29 ส.ค. 2562 160
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562   21 ส.ค. 2562 138
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2562   27 ก.ค. 2562 184
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561   4 เม.ย. 2562 143