องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 14

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566   15 ก.ย. 2566 27
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   21 ส.ค. 2566 43
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566   9 ส.ค. 2566 39
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   14 มิ.ย. 2566 69
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   14 ก.พ. 2566 72
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   14 ก.ย. 2565 72
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   22 ส.ค. 2565 67
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   15 ส.ค. 2565 119
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   14 มิ.ย. 2565 104
รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งเเรก ประจำปี พ.ศ.2565   14 ก.พ. 2565 111
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564   7 ต.ค. 2564 73
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เเละ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   21 ก.ย. 2564 278
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/ 2564   23 ส.ค. 2564 183
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   1 ก.ค. 2564 196
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   25 ก.พ. 2564 133
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563   8 ก.พ. 2564 192
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563   4 ม.ค. 2564 183
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563   27 พ.ย. 2563 221
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563   1 ก.ย. 2563 235
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563   24 ส.ค. 2563 191
สรุป มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี 2563 เรื่อง เพื่อพิจารณา   19 มี.ค. 2563 187
สรุป มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เรื่อง เพื่อพิจารณา   23 ม.ค. 2563 222
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562   24 ธ.ค. 2562 208
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562   29 ส.ค. 2562 205
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562   21 ส.ค. 2562 193
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2562   27 ก.ค. 2562 279
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561   4 เม.ย. 2562 211