การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   25 เม.ย. 2565 43
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1 ต.ค.64- 1 มี.ค. 65)   4 เม.ย. 2565 37
คำสั่งเเต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   1 ต.ค. 2564 23
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.กำแมด ประเภทสามัญส   7 เม.ย. 2564 202
รายงานตำแหน่งว่างและการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังและครูผู้ช่วย   10 มี.ค. 2564 123
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเละกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบเเข่งขัันเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ก.ค. 2563 152
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2563   9 ก.ค. 2563 153
รายงานตำเเหน่งว่างเเลการสรรหา   21 ม.ค. 2563 174
คำร้องให้ กสถ.เป็นผู้ดำเนินการสอบเเข่งขัน   28 ก.พ. 2562 174