องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานติดตามการดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท.ประจำปี พ.ศ.2566   2 ต.ค. 2566 12
รายงานติดตามการดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท.ประจำปี พ.ศ.2565   7 ต.ค. 2565 40
รายงานติดตามการดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท.ประจำปี พ.ศ.2564   20 เม.ย. 2565 132
รายงานติดตามการดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท.ประจำปี พ.ศ.2563   26 ต.ค. 2563 205
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564   22 ม.ค. 2562 165
รายงานติดตามการดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท.ประจำปี พ.ศ.2562   30 พ.ย. 542 223