องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวรับสมัคร : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่ต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 28 พ.ย. 2565 547
ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 ก.ย. 2562 1062
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 27 ส.ค. 2562 987
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 26 ส.ค. 2562 933
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 11 มี.ค. 2562 1545
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 มี.ค. 2562 1532
การรับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 ก.พ. 2562 1478
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 30 พ.ย. 2561 822
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23 พ.ย. 2561 711
การรับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 29 ต.ค. 2561 1276