องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือน ต.ค 64.- 31 มี.ค 65)   4 เม.ย. 2565 107
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือน เม.ย.- 30 ก.ย.64)   30 พ.ย. 2564 142
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 63 - มีนาคม 64)   31 มี.ค. 2564 225
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือน เม.ย.- 30 ก.ย.63)   26 ต.ค. 2563 213
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 (เดือน ต.ค.62 - 31 มี.ค.63)   6 เม.ย. 2563 235
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือน เม.ย.- 30 ก.ย.62)   22 พ.ย. 2562 197
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 (เดือน ต.ค.61 - 31 มี.ค.62)   11 เม.ย. 2562 213