องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

โครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

... วันที่ 7 มิ.ย. 2567 (ดูู 51)

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี... วันที่ 24 พ.ค. 2567 (ดูู 34)

การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

... วันที่ 29 เม.ย. 2567 (ดูู 69)

ประชุมแนวทางการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอกุดชุม

ประชุมแนวทางการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอกุดชุม... วันที่ 24 เม.ย. 2567 (ดูู 36)

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day ... วันที่ 23 เม.ย. 2567 (ดูู 81)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ... วันที่ 22 เม.ย. 2567 (ดูู 56)

ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ

ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับปราชญ์ชุมชน และผู้นำชุมชน... วันที่ 25 มี.ค. 2567 (ดูู 100)

ทวนสอบขยะเปียกลดโลกร้อน อำเภอกุดชุม Re-x-ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.กำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

... วันที่ 18 ม.ค. 2567 (ดูู 377)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป2567

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป2567... วันที่ 18 ม.ค. 2567 (ดูู 2)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567... วันที่ 15 ม.ค. 2567 (ดูู 493)

โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ KUMMAD FUNRUN ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ KUMMAD FUNRUN ประจำปีงบประมาณ 2567... วันที่ 22 ธ.ค. 2566 (ดูู 176)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566... วันที่ 5 ธ.ค. 2566 (ดูู 66)

ร่วมแห่ผ้าป่าต้นเงินเพื่อสมทบทุนสมโภชพุทธาภิเษกพระใหญ่คู่บ้านเมืองกุดชุม

ร่วมแห่ผ้าป่าต้นเงินเพื่อสมทบทุนสมโภชพุทธาภิเษกพระใหญ่คู่บ้านเมืองกุดชุม... วันที่ 5 ธ.ค. 2566 (ดูู 78)

พิธีมอบเกียติบัตร และชุด อปพร. ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566

พิธีมอบเกียติบัตร และชุด อปพร. ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 ... วันที่ 22 พ.ย. 2566 (ดูู 117)

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2566

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2566... วันที่ 20 พ.ย. 2566 (ดูู 166)

พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2566

พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2566... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 134)

ประเมินกู้ชีพ

ประเมินกู้ชีพ... วันที่ 20 ต.ค. 2566 (ดูู 72)

กิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม 2566

กิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม 2566... วันที่ 13 ต.ค. 2566 (ดูู 110)

วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี

วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี... วันที่ 28 ก.ย. 2566 (ดูู 99)

พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสวาท

พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสวาท... วันที่ 26 ก.ย. 2566 (ดูู 96)