องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ

ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับปราชญ์ชุมชน และผู้นำชุมชน... วันที่ 25 มี.ค. 2567 (ดูู 25)

ทวนสอบขยะเปียกลดโลกร้อน อำเภอกุดชุม Re-x-ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.กำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

... วันที่ 18 ม.ค. 2567 (ดูู 305)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567... วันที่ 15 ม.ค. 2567 (ดูู 323)

โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ KUMMAD FUNRUN ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ KUMMAD FUNRUN ประจำปีงบประมาณ 2567... วันที่ 22 ธ.ค. 2566 (ดูู 98)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566... วันที่ 5 ธ.ค. 2566 (ดูู 38)

ร่วมแห่ผ้าป่าต้นเงินเพื่อสมทบทุนสมโภชพุทธาภิเษกพระใหญ่คู่บ้านเมืองกุดชุม

ร่วมแห่ผ้าป่าต้นเงินเพื่อสมทบทุนสมโภชพุทธาภิเษกพระใหญ่คู่บ้านเมืองกุดชุม... วันที่ 5 ธ.ค. 2566 (ดูู 48)

พิธีมอบเกียติบัตร และชุด อปพร. ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566

พิธีมอบเกียติบัตร และชุด อปพร. ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 ... วันที่ 22 พ.ย. 2566 (ดูู 80)

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2566

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2566... วันที่ 20 พ.ย. 2566 (ดูู 98)

พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2566

พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2566... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 89)

ประเมินกู้ชีพ

ประเมินกู้ชีพ... วันที่ 20 ต.ค. 2566 (ดูู 43)

กิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม 2566

กิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม 2566... วันที่ 13 ต.ค. 2566 (ดูู 87)

วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี

วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี... วันที่ 28 ก.ย. 2566 (ดูู 78)

พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสวาท

พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสวาท... วันที่ 26 ก.ย. 2566 (ดูู 70)

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566... วันที่ 18 ก.ย. 2566 (ดูู 81)

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 8 กันยายน 2566

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 18 ก.ย. 2566 (ดูู 94)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 18 ก.ย. 2566 (ดูู 149)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ... วันที่ 18 ก.ย. 2566 (ดูู 141)

โครงการอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 18 ก.ย. 2566 (ดูู 103)

โครงการ"เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

โครงการ"เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์... วันที่ 28 ส.ค. 2566 (ดูู 101)

กิจกรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ... วันที่ 12 ส.ค. 2566 (ดูู 98)