องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

พิธีมอบเกียติบัตร และชุด อปพร. ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566

พิธีมอบเกียติบัตร และชุด อปพร. ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 ... วันที่ 22 พ.ย. 2566 (ดูู 9)

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2566

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2566... วันที่ 20 พ.ย. 2566 (ดูู 15)

พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2566

พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2566... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 23)

ประเมินกู้ชีพ

ประเมินกู้ชีพ... วันที่ 20 ต.ค. 2566 (ดูู 17)

กิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม 2566

กิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม 2566... วันที่ 13 ต.ค. 2566 (ดูู 16)

วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี

วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี... วันที่ 28 ก.ย. 2566 (ดูู 42)

พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสวาท

พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสวาท... วันที่ 26 ก.ย. 2566 (ดูู 31)

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566... วันที่ 18 ก.ย. 2566 (ดูู 37)

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 8 กันยายน 2566

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 18 ก.ย. 2566 (ดูู 48)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 18 ก.ย. 2566 (ดูู 67)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ... วันที่ 18 ก.ย. 2566 (ดูู 60)

โครงการอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 18 ก.ย. 2566 (ดูู 41)

โครงการ"เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

โครงการ"เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์... วันที่ 28 ส.ค. 2566 (ดูู 61)

กิจกรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ... วันที่ 12 ส.ค. 2566 (ดูู 51)

กิจกรรมทำความสะอาดถนนเส้นโนนยาง - กำแมด 11 สิงหาคม 2566

... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 40)

โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา 2566 วัดบ้านแสนศรี

โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา 2566 วัดบ้านแสนศรี... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 49)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 34)

พิธีมอบบ้านกาชาด จ.ยโสธร ประจำปี 2566 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 บ้านกำแมด ม.7

พิธีมอบบ้านกาชาด จ.ยโสธร ประจำปี 2566 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566  บ้านกำแมด ม.7 วันที่  18 กรกฎาคม 2566... วันที่ 18 ก.ค. 2566 (ดูู 54)

เตรียมงานโครงการบ้านกาชาด จ.ยโสธร ประจำปี 2566 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

เตรียมงานโครงการบ้านกาชาด จ.ยโสธร ประจำปี 2566 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566... วันที่ 17 ก.ค. 2566 (ดูู 35)

ชุมชนปลอดขยะ บ้านสองคร 11 ก.ค.66

ประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบตัดสิน... วันที่ 11 ก.ค. 2566 (ดูู 85)