หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 14

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   14 ก.พ. 2565 38
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล.พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา   1 ต.ค. 2563 144
การสร้างขวัญและกำลังใจ   1 ต.ค. 2563 148
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปเเล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563   17 เม.ย. 2563 174
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำเเหน่งประเภททั่วไปเเละประเภทวิชาการให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562   4 ต.ค. 2562 163
ประกาศหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   3 ต.ค. 2562 174
หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   1 ต.ค. 2562 152
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา เเละการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ปี พ.ศ.2563   1 ต.ค. 2562 159
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุเเละเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลือนระดับ เเละการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562   18 เม.ย. 2562 145
การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร   18 เม.ย. 2562 124
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   28 ม.ค. 2562 111
ประกาศหลักเกณฑ์การลาของพนักงานจ้าง   8 ต.ค. 2561 172
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   11 ก.ค. 2561 361