องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
เเผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   28 ต.ค. 2565 107
ส่งแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 ต.ค. 2565 92
เเผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   29 ต.ค. 2564 136
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564   29 ก.ย. 2563 246