องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

มาตรการประหยัดพลังงาน


ออนไลน์ : 10

มาตรการประหยัดพลังงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ( เมษายน - กันยายน 2566)   3 ต.ค. 2566 38
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปงบประมาณ 2567   3 ต.ค. 2566 43
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2567   3 ต.ค. 2566 28
คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2567   3 ต.ค. 2566 21
คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานในการดูแลระบบการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2567   3 ต.ค. 2566 18
แผนการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2567   3 ต.ค. 2566 30
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ( ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)   25 เม.ย. 2566 64
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ( มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)   26 ก.ย. 2565 67
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ( มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)   6 ก.ค. 2565 74
มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   26 เม.ย. 2565 80
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)   3 มี.ค. 2565 98
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)   6 ก.ย. 2564 64
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน (มีนาคม 2564 - สิงหาคม 2564)   6 ก.ย. 2564 82
มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   16 ต.ค. 2563 94