องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร Kummad Subdistrict Administrative Organization วิสัยทัศน์ "กำแมด ตำบลน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล รักษาไว้ซึ่งประเพณี" ค่านิยม "ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีม"

ข้าราชการการเมืองบุญบั้งไฟบ้านโนนยาง​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000005
วันนี้ 000001
วานนี้ 000007
เดือนนี้ 000156
เดือนก่อน 000308
ปีนี้ 004268
ปีก่อน 005150
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศแจ้งการเปิดตลาดสด ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด - 3 ส.ค. 65(ดู 5) 
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 26 ก.ค. 65(ดู 15) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 4 ก.ค. 65(ดู 16) 
  ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ห้องน้ำคนพิการ) - 1 ก.ค. 65(ดู 29) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 - 29 มิ.ย. 65(ดู 14) 
  ประกาศรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะอปท. - 14 มิ.ย. 65(ดู 29) 
  ขอเชิญตอบเเบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. - 14 มิ.ย. 65(ดู 22) 
  ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 30 ก.ย. 62(ดู 503) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 27 ส.ค. 62(ดู 413) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด - 26 ส.ค. 62(ดู 388) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 11 มี.ค. 62(ดู 916) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 1 มี.ค. 62(ดู 909) 
  การรับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 ก.พ. 62(ดู 872) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 30 พ.ย. 61(ดู 513) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 - 3 ส.ค. 65(ดู 3) 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 - 3 ส.ค. 65(ดู 1) 
  ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 - 6 มิ.ย. 65(ดู 26) 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 - 6 มิ.ย. 65(ดู 23) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 - 5 ก.พ. 65(ดู 94) 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 - 5 ก.พ. 65(ดู 81) 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 เเละสมัยเเรกของปีถัดไป - 4 ก.พ. 65(ดู 96) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 - 3 ส.ค. 65(ดู 3) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 - 1 ก.ค. 65(ดู 16) 
  การขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 13 มิ.ย. 65(ดู 30) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 - 2 มิ.ย. 65(ดู 40) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 - 2 พ.ค. 65(ดู 39) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 8 เม.ย. 65(ดู 38) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 - 7 เม.ย. 65(ดู 50) 

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด จัดประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ (ดู 6)

โครงการรวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู 90 ล้านต้น (ดู 6)

สาระจาก อบต กำแมด

26 มิถุนายน 2565 (ดู 22)

31 พ.ค. วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก (ดู 22)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ( มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565) : [6 ก.ค. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 : [4 ก.ค. 65]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 : [4 ก.ค. 65]
  คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ : [17 มิ.ย. 65]
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น (ที่มา :กรม สถ.) : [17 มิ.ย. 65]
  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 : [14 มิ.ย. 65]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 : [6 มิ.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 : [2 มิ.ย. 65]
  รายงานเงินสะสมเเละทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565 : [10 พ.ค. 65]

​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการประหยัดพลังงาน