องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร Kummad Subdistrict Administrative Organization วิสัยทัศน์ "กำแมด ตำบลน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล รักษาไว้ซึ่งประเพณี" ค่านิยม "ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีม"

ข้าราชการการเมืองบุญบั้งไฟบ้านโนนยาง​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000008
วันนี้ 000001
วานนี้ 000017
เดือนนี้ 000000
เดือนก่อน 000337
ปีนี้ 003804
ปีก่อน 005150
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะอปท. - 14 มิ.ย. 65(ดู 11) 
  ขอเชิญตอบเเบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. - 14 มิ.ย. 65(ดู 5) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด - 20 พ.ค. 65(ดู 29) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (จากเดิม) ประจำปี 2565 - 20 พ.ค. 65(ดู 13) 
  ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2 พ.ค. 65(ดู 49) 
  สรุปผลดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 - 20 เม.ย. 65(ดู 32) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากมีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) (ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 4 - 11 มีนาคม 2565 เปิดทำการปกติวันที่ 14 มีนาคม 2565) - 4 มี.ค. 65(ดู 73) 
  ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 30 ก.ย. 62(ดู 466) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 27 ส.ค. 62(ดู 400) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด - 26 ส.ค. 62(ดู 372) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 11 มี.ค. 62(ดู 897) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 1 มี.ค. 62(ดู 891) 
  การรับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 ก.พ. 62(ดู 855) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 30 พ.ย. 61(ดู 468) 
  ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 - 6 มิ.ย. 65(ดู 8) 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 - 6 มิ.ย. 65(ดู 7) 
  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 - 5 ก.พ. 65(ดู 81) 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 - 5 ก.พ. 65(ดู 66) 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 เเละสมัยเเรกของปีถัดไป - 4 ก.พ. 65(ดู 82) 
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เเละ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 - 21 ก.ย. 64(ดู 188) 
  ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 - 16 ก.ย. 64(ดู 165) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  การขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 13 มิ.ย. 65(ดู 11) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 - 2 มิ.ย. 65(ดู 20) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 - 2 พ.ค. 65(ดู 20) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 8 เม.ย. 65(ดู 21) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 - 7 เม.ย. 65(ดู 31) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 - 1 มี.ค. 65(ดู 72) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 - 1 ก.พ. 65(ดู 88) 

ภาพกิจกรรม

ประชุมแนวทางการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอกุดชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด วัน พุธที่ 22 มิถุนายน 2565 (ดู 5)

อบต.กำแมดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล (ดู 6)

สาระจาก อบต กำแมด

26 มิถุนายน 2565 (ดู 8)

31 พ.ค. วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก (ดู 8)

ดาวน์โหลดใหม่

  คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ : [17 มิ.ย. 65]
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น (ที่มา :กรม สถ.) : [17 มิ.ย. 65]
  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 : [14 มิ.ย. 65]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 : [6 มิ.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 : [2 มิ.ย. 65]
  รายงานเงินสะสมเเละทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565 : [10 พ.ค. 65]
  คู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน : [6 พ.ค. 65]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2565 : [2 พ.ค. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 : [2 พ.ค. 65]

​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการประหยัดพลังงาน