องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร Kummad Subdistrict Administrative Organization วิสัยทัศน์ "กำแมด ตำบลน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล รักษาไว้ซึ่งประเพณี" ค่านิยม "ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีม"

ข้าราชการการเมืองบุญบั้งไฟบ้านโนนยาง​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000009
วานนี้ 000022
เดือนนี้ 000050
เดือนก่อน 000596
ปีนี้ 005152
ปีก่อน 005150
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 30 ก.ย. 65(ดู 56) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 - 29 ก.ย. 65(ดู 4) 
  ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ - 24 ส.ค. 65(ดู 18) 
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 26 ก.ค. 65(ดู 41) 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 - 7 ก.ค. 65(ดู 18) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 4 ก.ค. 65(ดู 33) 
  ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ห้องน้ำคนพิการ) - 1 ก.ค. 65(ดู 46) 
  ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 30 ก.ย. 62(ดู 526) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 27 ส.ค. 62(ดู 438) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด - 26 ส.ค. 62(ดู 409) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 11 มี.ค. 62(ดู 939) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 1 มี.ค. 62(ดู 933) 
  การรับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 ก.พ. 62(ดู 897) 
  ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 30 พ.ย. 61(ดู 622) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 - 30 ก.ย. 65(ดู 0) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 19 ก.ย. 65(ดู 10) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 - 2 ก.ย. 65(ดู 22) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย - 18 ส.ค. 65(ดู 37) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 - 3 ส.ค. 65(ดู 25) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 - 1 ก.ค. 65(ดู 32) 
  การขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 13 มิ.ย. 65(ดู 53) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (ดู 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ประชาชนในพื้นที่บ้านโคกสวาท หมู่ที่ 10 (ดู 1)

สาระจาก อบต กำแมด

26 มิถุนายน 2565 (ดู 37)

31 พ.ค. วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก (ดู 35)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 : [29 ก.ย. 65]
  รายงานผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [27 ก.ย. 65]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566- 2570 : [26 ก.ย. 65]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ( มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565) : [26 ก.ย. 65]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 2570 : [21 ก.ย. 65]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [20 ก.ย. 65]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 : [14 ก.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 : [2 ก.ย. 65]
  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 : [22 ส.ค. 65]

​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการประหยัดพลังงาน