สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร Kummad Subdistrict Administrative Organization

ผู้บริหาร สมาชิกสภาบุญบั้งไฟบ้านโนนยาง​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000023
วานนี้ 000019
เดือนนี้ 000180
เดือนก่อน 000526
ปีนี้ 001958
ปีก่อน 004352

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) : [30 เม.ย. 64]
  รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 : [7 เม.ย. 64]
  ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.กำแมด ประเภทสามัญส : [7 เม.ย. 64]
  สถิติการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง : [5 เม.ย. 64]
  รายงานติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อปท.พ.ศ.2564(30ต.ค63-31มี.ค.ุ64) : [2 เม.ย. 64]
  สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) : [1 เม.ย. 64]
  มีนาคม : [31 มี.ค. 64]
  รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 63 - มีนาคม 64) : [31 มี.ค. 64]
  คำสั่งคณะทำงาน ITA 2564 : [12 มี.ค. 64]

​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร