ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 14

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ตารางสรุปผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ฯ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565   20 เม.ย. 65 23
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก   20 เม.ย. 65 32
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนหลัง   20 ม.ค. 65 16
ตารางสรุปผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564   5 ต.ค. 64 28
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)   1 เม.ย. 64 124
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)   6 พ.ย. 63 130
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)   30 เม.ย. 63 137