ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 11

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สิงหาคม   6 ก.ย. 64 9
กรกฎาคม   2 ส.ค. 64 17
มีนาคม   31 มี.ค. 64 59
กุมภาพันธ์   1 มี.ค. 64 42
มกราคม   1 ก.พ. 64 40
เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563   12 ม.ค. 64 50
กันยายน 2563   24 พ.ย. 63 58
ตุลาคม   24 พ.ย. 63 57
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563   9 ต.ค. 63 54
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563   9 ต.ค. 63 51
เดือน พฤษภาคม- มิถุนายน พ.ศ.2563   6 ก.ค. 63 60
เมษายน   4 พ.ค. 63 78
มีนาคม   3 เม.ย. 63 72
กุมภาพันธ์   2 มี.ค. 63 70
มกราคม   3 ก.พ. 63 66