ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 9

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   6 มิ.ย. 65 4
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2565   2 พ.ค. 65 8
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2565   1 เม.ย. 65 18
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 65 13
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2565   2 ก.พ. 65 35
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2564   3 ม.ค. 65 34
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 64 71
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2564   4 พ.ย. 64 68
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2564   4 ต.ค. 64 58
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564   6 ก.ย. 64 83
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   2 ส.ค. 64 81
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2564   31 มี.ค. 64 114
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   1 มี.ค. 64 94
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2564   1 ก.พ. 64 98
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2563   12 ม.ค. 64 111
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2563   24 พ.ย. 63 117
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2563   24 พ.ย. 63 111
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563   9 ต.ค. 63 101
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563   9 ต.ค. 63 111
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2563   6 ก.ค. 63 116
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2563   4 พ.ค. 63 138
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2563   3 เม.ย. 63 132
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   2 มี.ค. 63 127
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2563   3 ก.พ. 63 124