ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด


ออนไลน์ : 5

ที่อยู่ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
54 ม.3 บ้านโนนยาง ตำบลกำแมด
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  kummadkm63@gmil.com
เว็ปไซต์ : www.kummad.go.th

โทรศัพท์ 045 583 500
โทรสาร 045 583 503

 
View : 1207