บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 17

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   14 มิ.ย. 65 5
รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งเเรก ประจำปี พ.ศ.2565   14 ก.พ. 65 14
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564   7 ต.ค. 64 10
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เเละ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   21 ก.ย. 64 100
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/ 2564   23 ส.ค. 64 95
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   1 ก.ค. 64 91
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   25 ก.พ. 64 68
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563   8 ก.พ. 64 113
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563   4 ม.ค. 64 102
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563   27 พ.ย. 63 124
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563   1 ก.ย. 63 119
รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563   24 ส.ค. 63 119
สรุป มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี 2563 เรื่อง เพื่อพิจารณา   19 มี.ค. 63 119
สรุป มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เรื่อง เพื่อพิจารณา   23 ม.ค. 63 123
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562   24 ธ.ค. 62 114
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562   29 ส.ค. 62 126
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562   21 ส.ค. 62 111
รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2562   27 ก.ค. 62 152
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561   4 เม.ย. 62 115