อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ประจำปี 2563

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่อง ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26  มิถุนายน ประจำปี 2563 โดยมีกรอบแนวคิด "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด"   ... วันที่ 22 มิ.ย. 63 (ดูู 5)

โครงการร่วมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันที่ 15 มิถุนายน 2563

... วันที่ 15 มิ.ย. 63 (ดูู 13)

โครงการบรมเชิงปฎับัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (2019 covIP - 19 วันที่ 18 มีนาคม 2563

... วันที่ 19 มี.ค. 63 (ดูู 49)

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดศรีนวลบ้านโคกสวาท ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโธร

... วันที่ 21 ก.พ. 63 (ดูู 75)

โครงการปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าช้าบ้านหัวงัวโนนยางวันที่ 6-10 มกราคม 2563

... วันที่ 7 ก.พ. 63 (ดูู 82)

ประเพณีบุญคูณลานตำนานข้าวอินทร์วิถีวัฒนธรรมยโสธร ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563

... วันที่ 7 ก.พ. 63 (ดูู 62)

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2563

​... วันที่ 13 ม.ค. 63 (ดูู 44)

จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศพระบรมราชาภิเษก

จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศพระบรมราชาภิเษก ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ... วันที่ 8 ม.ค. 63 (ดูู 40)

โครงการจัดเสริมพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย ศพด.ทั้ง 6 ศูนย์ วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

/upload/files/S__4694050.jpg... วันที่ 27 ก.ย. 62 (ดูู 45)

โครงการอบรมส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ วันพุธที่14สิงหาคม พ.ศ.2562

... วันที่ 15 ส.ค. 62 (ดูู 116)

โครงการรักษ์ป่ารักษ์น้ำ ห้วยทรพี วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

 ... วันที่ 12 ก.ค. 62 (ดูู 72)

หน่วยงานอบต.ร่วมกันถวายต้นเทียน ณ สำนัหสงฆ์ บ้านโครกสวาท วันที่12กรกฎาคม 2562

... วันที่ 12 ก.ค. 62 (ดูู 67)

จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562

... วันที่ 8 ก.ค. 62 (ดูู 116)

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี2562

... วันที่ 27 มิ.ย. 62 (ดูู 106)

โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล(2561-2565)ในวันที่7มิถุนายน 2562

... วันที่ 21 มิ.ย. 62 (ดูู 130)

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน วันที่ 20 มิถุนายน 2562

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ... วันที่ 20 มิ.ย. 62 (ดูู 62)

นายรพีพัฒน์ ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ร่วมมือกับพนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโนนยาง - บ้านแสนศรี

นายรพีพัฒน์  ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ร่วมมือกับพนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโนนยาง - บ้านแสนศรี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป... วันที่ 24 พ.ย. 61 (ดูู 249)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด... วันที่ 21 ส.ค. 61 (ดูู 172)

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” ณ ชุมชนบ้านกุดหิน หมู่ที่ 4

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” ณ ชุมชนบ้านกุดหิน หมู่ที่ 4 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561... วันที่ 26 ก.ค. 61 (ดูู 166)

ตามโครงการ "มอบความสุขสู่คนเมืองยศ"

#ตามโครงการ "มอบความสุขสู่คนเมืองยศ" นายอำเภอกุดชุม ท่านจารุวัตร ภูแก้ว ได้มาเป็นประธานในการวางเสาเอกปลูกบ้านที่อยู่อาศัยให้ราษฎรผู้ด้อยโอกาส ให้กับเด็กชายชัยชนะ ทองน้อย ณ บ้านหัวงัว หมู่ที่ 2 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป... วันที่ 25 ก.ค. 61 (ดูู 142)