รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 14

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อปท.พ.ศ.2564(30ต.ค63-31มี.ค.ุ64)   2 เม.ย. 64 51
รายงานติดตามการดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)   17 มิ.ย. 63 83