รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 (เดือน ต.ค.62 - 31 มี.ค.63)   6 เม.ย. 63 14
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2   2 เม.ย. 63 4
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1   13 ม.ค. 63 3
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4   10 ต.ค. 62 3
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3   11 ก.ค. 62 3
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 (เดือน ต.ค.61 - 31 มี.ค.62)   11 เม.ย. 62 2
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2   3 เม.ย. 62 2
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1   21 ม.ค. 62 6