กองช่าง


ออนไลน์ : 19

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายชัยทัต วงศ์อินตา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายศรีณรงค์ จันทร์สำราญ
นายช่างโยธา


นายอภิสิทธิ์ ชูรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายสุทธิชัย ทรายทอง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


นายเอกพล แก่นจำปา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายเกริกพล สุวรรณเพชร
พนักงานผลิตน้ำประปา


นางสาวปรียาพร ไชยนา
คนงานทั่วไป


นายวีระกิตติ์ มาโยธา
คนงานทั่วไป


นายเจริญสุข ทองน้อย
คนงานทั่วไป