การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   25 เม.ย. 65 16
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1 ต.ค.64- 1 มี.ค. 65)   4 เม.ย. 65 10
คำสั่งเเต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   1 ต.ค. 64 3
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.กำแมด ประเภทสามัญส   7 เม.ย. 64 177
รายงานตำแหน่งว่างและการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังและครูผู้ช่วย   10 มี.ค. 64 99
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเละกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบเเข่งขัันเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ก.ค. 63 129
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2563   9 ก.ค. 63 123
รายงานตำเเหน่งว่างเเลการสรรหา   21 ม.ค. 63 146
คำร้องให้ กสถ.เป็นผู้ดำเนินการสอบเเข่งขัน   28 ก.พ. 62 144