กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 4

สอบถามการจัดงานบุญบั้งไฟ

 สอบถามการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ของปี 2565  ว่าสามารถจัดงานได้หรือไม่ ซึ่งรูปแบบการจัดงานในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด

ผู้ตั้งกระทู้ : เสื้อลายดอก IP : 110.77.213.60 เวลา : 2022-03-30 10:26:05 (ดู 62)

การจัดประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2565 สามารถจัดได้เฉพาะในระดับจัหวัด อำเภอ และตำบล ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมให้งดกิจกรรมโยนโคลน งดกิจกรรมรวมกลุ่มเซิ้งขอสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ห้ามรวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และห้ามเล่นพนันขันต่อทุกประเภท สำหรับการจัดกิจกรรมกองเชียร์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร จึงจะจัดกิจกรรมได้ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565  รายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่กำหนดในประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 57) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ค่ะ 

ผู้ตั้งกระทู้ : สำนัก เวลา : 2022-03-31 11:24:39 IP : 159.192.22.27
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :