องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : Ninew   วันที่ : 8 มิถุนายน 2566   View : 144
ข่าวสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  (ดู 534)
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  (ดู 368)
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  (ดู 499)
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  (ดู 390)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เเละ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  (ดู 404)
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  (ดู 296)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565  (ดู 250)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :