องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ201-007 สายทาง แยกทางหลวงชนบท ยส.3017 บ้านโนนยาง-แยก
อบจ.กุดหินหัวงัว หมู่ที่ 3 บ้านโนนยาง ตำบลกำแมด กว้าง 4 เมตร ยาว 3,590 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,360 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน1   วันที่ : 5 มกราคม 2566   View : 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 13  (ดู 1110)
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเอ็นอ้า หมู่ที่ 8  (ดู 892)
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดหิน หมู่ที่ 4 (ช่วงนานายไสว บรรณลือหาญ ไปทางสี่แยกหนองยอ)   (ดู 666)
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดหิน หมู่ที่ 4 (เส้นหน้าบ้านนายเพชร ไปทางบ้านนางสำลี แก่นจำปา)   (ดู 738)
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกำแมด หมู่ที่ 7 (ช่วงรอยต่อถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านหนองตาไก้)   (ดู 936)
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U บ้านแสนศรี หมู่ที่ 12 (เส้นภายในหมู่บ้านแสนศรี)  (ดู 835)
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 6 (ช่วงรอยต่อถนน คสล. เดิม ไปทางบ้านหนองแข้ ต.โคกนาโก)   (ดู 772)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :