องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT โดยคลิ๊กที่ >>> ตอบแบบEIT
หรือสแกนที่คิวอาร์โค้ตด้านล้างนี้
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566   View : 101