องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยคลิ๊กที่ >>> ตอบแบบสำรวจ IIT 

หรือสแกนที่คิวอาร์โค๊ตด้านล่างนี้
วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566   View : 92