ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากมีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) (ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 4 - 11 มีนาคม 2565 เปิดทำการปกติวันที่ 14 มีนาคม 2565)


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากมีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) (ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 4 - 11 มีนาคม 2565 เปิดทำการปกติวันที่ 14 มีนาคม 2565)

รายละเอียดปรากฏดังไฟล์ประกาศที่แนบมาด้วยนี้
เปิดไฟล์
โพสโดย : มนัสนันทน์   วันที่ : 4 มีนาคม 65   View : 74
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่  (ดู 884)
ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลกำแมด ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)  (ดู 846)
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 1563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561  (ดู 681)
การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน หรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่ง และระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  (ดู 1203)
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564  (ดู 1024)
ประกาศ การโอน(ย้าย) ข้าราชการพนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ค.ศ.1  (ดู 1931)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :