องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนเส้นโคกสวาท-ห้วยค้อ


ออนไลน์ : 4

Gallery :: องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนเส้นโคกสวาท-ห้วยค้อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยกองส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนเส้นโคกสวาท หมู่ที่ 10 - ห้วยค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมีนายรพีพัฒน์  ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 18 สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ / บุคลากรในสังกัด ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ และตัดหญ้าที่ขึ้นรกตามบริเวณสองข้างทางระหว่างบ้านโคกสวาท - บ้านห้วยค้อ เพื่อปรับปรุงทัศนวิสัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ 
วันที่ : 27 กรกฎาคม 65   View : 41